این پست همواره ثابت هست

آدمها حتی حوصله ندارند به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند . . .
چه برسد به اینکه بخواهند سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند . . .
در واژه نـامـه ی مجـازی . . . !
وبسایت خبر جعفریه  گلچینی از بهترینهای شهر هست
خب خوش اومدین .نظر بدین راجع به همه چی


برای دیدن فیلمها کلیک کن

 

عکس از بالای چرخ و فلک پارک سرو (پارک بالا) وقتی هنوز درخت کاشته نشده بود


نوستالژی بی نظیر برای کسانی که در تصویر میشناسید بفرستید
دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی سال 1368
ایستاده از راست:
آقای آزاد منش. سید اکبر موسوی. عبدالحسین محمدی. رضا سرخ (باقرآباد). صبوحی(باقرآباد). رضا زیرک(باقر آباد).ابوالحسن عسگری(عسگرلو). مجید حیدری. جمشید عسگری(عسگرلو). مهدی روغنی(دبیر ورزش). رضا بردبار (علی آباد انقلاب). محمود حسنی. اسماعیل شعبانی.رضا لطیف. اصغر شعبانی. مصطفی اکبری. رضا نوری(الویر آباد)
نشسته وسط از سمت راست:
داود عبدی. مهدی صباغ(طغرود). سید ابوالفضل موسوی. حسین شاد(طغرود). عباس گریزپا(علی آباد انقلاب).ناصر نجیب. حسین خوشرو. حمدالله موسوی خواه. محمد قاسمی(طغرود). جعفر فرهمند(طغرود).
نشسته ردیف جلو از سمت راست:
حسین روستا. مجید صبوحی(باقر آباد). احمدی(باقر آباد). اکبر شکری. علی جوان فرزند براتعلی(علی آباد انقلاب). محمود نوری فرزند حمزه علی( الویر آباد). عروجعلی ملتزمی فرد. حسین کاظم نادی.


جوجه طلایی نویسنده آرین عبدی


.........................